En app mot korrupte politikere

post cover

En app mot korrupte politikere

 

Multinasjonale selskaper eier om lag en fjerdedel av Liberias landområder, noe som har fordrevet store deler av befolkningen fra hjemmene sine. Med idealisme og en app kjemper Silas Siakor for en rettferdig utvikling landet sitt.

 

Silas forteller om livet sitt gjennom kampen mot korrupsjon i Liberia. Gjennom hele borgerkrigen ble han vitne til hva som skjedde med små lokalsamfunn, og hvordan multinasjonale selskaper har oppkjøpt cirka en fjerdedel av skogområdene i Liberia.

Filmen forteller om kampen som disse lokalsamfunnene møter i Liberia, og mindre om Silas’ selv. Dette til tross for at filmingen tok hele 5 år, og at filmcrewet har fulgt han og familien hans tett. Men Silas er villig til å ta konsekvensene.

-Filmen øker eksponeringen av problemet, og at familien min og jeg har måttet gjennomgå en del gjennom disse årene er det er liten pris å betale for saken, sier Silas.

 

Grei politikk, dårlig implementering

-Det er en disproporsjon i hvordan naturressurspolitikken blir til gjennom politikk og så hvordan den implementeres i landet, sier Silas.

Han mener til tross for at intensjonen er god, ved å utvikle landet og bygge ut i ulike områder, fører dårlig implementering til at korrupsjon får fotfeste i utbyggingsprosessen. Dette går såpass høyt opp at liberiske politikere blir trukket inn, slik som tidligere fredsprisvinner og president Ellen Johnson Sirleaf.

Når disse Liberias politikere, som er ansvarlige for å sikre miljøet også er delaktige i korrupsjonen sammen med de ulike selskapene, er altså nøkkelaktørene for utviklingen i Liberia en og de samme.

 

Er løsningen digital?

Silas og organisasjonen Sustainable Development Institute har utviklet en app skal motkjempe korrupsjon. Appen heter TIMBY – This Is My Backyard, fungerer på den måten at folk legger opp bilder, video og annen dokumentasjon på appen, som igjen blir som en slags database.

-Det er viktig å ha muligheten til å holde store selskaper og politikere ansvarlige for hva som skjer, og ha en slags «checks and balances» overfor de som sitter med makten, forteller han.

Det som begynte som en lokal hjelp på et lokalt problem, har nå utviklet seg til å bli noe mye større. Blant annet har organisasjoner som Transparancy International i Liberia tatt i bruk en pilotversjon av appen, samt at organisasjonen Friends of the Earth International ser på ulike måter for å ta i bruk den på.

-Den er tilpasningsdyktig i og med at man kan endre fokuset for hva som skal oppdages og rapporteres inn, og kan for å gi et eksempel brukes med å rapportere om kjønnsbasert vold, sier Silas.

 

Se filmen Silas og møt Silas Siakor fredag kl 20 i Cinemateket og søndag kl 15.30 i Cinemateket.

Etter visningen på søndag arrangerer vi også en Debatt ”The Dark Side of Development” med bl.a. Silas og Regnskogfondet kl 17.30 i Cinemateket.

 

Twitter

Instagram