Har du lyst til å lage neste års debattprogram?

post cover

Har du lyst til å lage neste års debattprogram?

  • By Silje Poulsen Viki 
  • Category: News 
  • Comments (0) 

 

HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival er mye mer enn bare film!
Festivaluken består av en rekke debatter om aktuelle temaer som omhandler politikk og samfunn, menneskerettigher, global utvikling og fred og konflikt.

Idéutviklingen og planleggingen av disse debattene er et spennende arbeid. Nå åpner vi for muligheten til å delta i dette arbeidet som praktikant. Dette er en god mulighet for deg som studerer eller jobber innenfor disse temaområdene til å delta i en arbeidsgruppe som setter viktig og aktuelle temaer på dagsorden. Er det saker du brenner for? Disse vil vi gjerne høre om! Gjennom idémyldringer og reseach vil du få mulighet til å sette saker du synes er spesielt interessante på festivalens program.

HUMAN IDFF 2019 arrangeres i perioden 25. februar til 3. mars.

Hva går arbeidet ut på?

Arbeidet med å utforme problemstillinger til festivalens debatter vil foregå gjennom arbeidsgruppemøter (ca. to timer hver annen eller tredje uke) og individuell research. Første møte vil være i begynnelsen av oktober og engasjementet varer fram til programarbeidet avsluttes i midten av januar 2019. Utover å delta forberedt på arbeidsgruppemøtene, bestemmer du selv når du ønsker å gjøre dine oppgaver (i gjennomsnitt ca. 2 timer per uke). Du vil få et festivalpass som gir deg tilgang på alle festivalens arrangementer.

Hvem passer praktikantordningen for?

Ordningen passer for deg som studerer eller jobber med temaer knyttet til menneskerettigheter, global utvikling, internasjonal politikk og/eller fred og konfliktstudier. Som del av arbeidsgruppen vil du få innblikk i hvordan man lager en festival og få muligheten til å jobbe frem en offentlig debatt fra idéstadiet til gjennomføring.

Kvalifikasjoner

– Du må ha startet på eller være ferdig med relevant høyere utdanning.
– Du må ha en interesse for menneskerettigheter, fred- og konfliktstudier, internasjonal politikk og/eller global utvikling.
– Du må være god i norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Noe for deg?

Send CV og motivasjonsbrev til silje@hrhw.no
Søknadsfrist: 7. september

Har du spørsmål? Ta kontakt med vår programsjef Silje Viki (silje@hrhw.no / 95 27 87 21)

Om festivalen

HUMAN IDFF er Oslos største dokumentarfilmfestival og byr på norske og utenlandske dagsaktuelle dokumentarfilmer i kombinasjon med debatter, konserter, seminarer, workshops, kunst og performance m.m. I tillegg til et konkurranseprogram for nye norske dokumentarer, har festivalen som hensikt å gi publikum tilgang på informasjon om temaer knyttet til menneskerettighetene og til aktivt å delta i debatter og samtaler som omhandler disse.

Twitter

Instagram