Event

Arkiv: program 2017Akademisk og kulturell boikott – et effektivt virkemiddel?

Akademisk og kulturell boikott – et effektivt virkemiddel?

Fri 17th: 17:00 Debattscenen
5:00 pm - 6:00 pm

Cinemateket

Akademisk og kulturell boikott – et effektivt virkemiddel?

Internasjonalt, og i Norge, er det en økende enighet om at det må legges press på Israel for å få en slutt på den folkerettsstridige okkupasjonen av Palestina. Israel fortsetter med sine folkerettsbrudd i okkuperte palestinske områder i et slikt tempo og med en så manglende respekt for internasjonale lover og regler at til og med USA valgte å ikke bruke vetoretten sin i FNs sikkerhetsråd da rådet i desember vedtok en resolusjon som blant annet slo fast at Israel må stanse byggingen av bosettinger i okkuperte områder.

Inspirert blant annet av kampen mot apartheid i Sør-Afrika, jobber aktivister på ulike måter med å legge press på Israel og på institusjoner, bedrifter og andre som bidrar til at okkupasjonen kan fortsette og at palestineres menneskerettigheter ikke blir respektert. Boikott er ett av virkemidlene som brukes for å nå målet om en slutt på okkupasjonen, respekt for menneskerettigheter og respekt for retten til retur for palestinske flyktninger. Ett av områdene er akademisk og kulturell boikott og det er dette temaet panelet i dette møtet vil se nærmere på.

Når er akademisk og kulturell boikott mest effektivt som virkemiddel? Hva er fallgruvene/utfordringene ved en slik aksjonsform?

Hva var de største utfordringene og de viktigste seirene for den akademiske og kulturelle boikotten i kampen mot apartheid? Er noe av dette overførbart til arbeidet med akademisk og kulturell boikott av Israel?

Hvordan blir arbeidet påvirket av at mektige krefter i Israel ønsker å begrense ytringsfriheten til menneskerettighetsaktivister og da særlig de som oppfordrer til å bruke boikott som et virkemiddel.

Panel:

Omar Barghouti, grunnlegger og styremedlem av Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) og palestinsk menneskerettighetsforkjemper

Liv Tørres, direktør for Nobels Fredssenter. Hun var generalsekretær i Norsk Folkehjelp fra 2011 til 2015

Atle Sommerfeldt, biskop i Borg bispedømme i Den norske kirke og generalsekretær i Kirkens nødhjelp i perioden 1994-2012

Pia Maria Roll, scenekunstner og regissør. Sammen med Marius von der Fehr laget hun i 2016 BDS-videoen «Nationaltheatret beklager»

Moderator: Ingeborg Moa, har studert ved Birzeit University i Palestina, jobbet i en internasjonal observatørstyrke i Hebron og har i de siste år særlig hatt fokus på næringslivets samfunnsansvar i forhold til Israels menneskerettighets- og folkerettsbrudd.

Dette arrangementet vil foregå på engelsk.

 

Kommende Eventer

Nyheter