Event

Arkiv: program 2017BDS Norge-debatt: Akademisk boikott av Israel

BDS Norge-debatt: Akademisk boikott av Israel

Thu 16th: 18:00 Litteraturhuset
6:00 pm - 7:00 pm

Litteraturhuset

BDS Norge-debatt: Akademisk boikott av Israel

Israel okkuperer palestinske områder og frarøver palestinerne deres elementære menneskerettigheter. Det foregår systematiske brudd på internasjonale konvensjoner og på folkeretten. Til tross for internasjonal fordømming og en rekke FN-resolusjoner, skjer det få endringer på bakken. I fraværet av internasjonale sanksjoner, og i mangel på en velfungerende fredsprosess, har palestinerne selv, gjennom BDS-initiativet, oppfordret verdenssamfunnet til å boikotte, sanksjonere mot og trekke tilbake investeringer fra Israel frem til de følger internasjonal lov og anerkjenner palestinernes rettigheter.

En akademisk boikott er en del av dette initiativet, og i denne debatten skal vi høre både meningsfeller og -motstandere argumentere for sine standpunkt. Hva innebærer egentlig en boikott av akademiske institusjoner i Israel? Vil de kritiske stemmene vi finner på universitetene miste legitimitet i det israelske samfunn i fravær av internasjonale støttespillere? Hva med universitetene og deres nære bånd til det Israelske militæret, som de forer med kompetanse og teknologi, og på den måten understøtter okkupasjonen?

Panel:
Omar Barghouti, grunnlegger og styremedlem av Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) og palestinsk menneskerettighetsforkjemper
Lars Gule, Førsteamanuensis ved HioA og styremedlem i BDS Norge
Kjersti Bergstø, Stortingspolitiker for SV
Anja Sletteland, Samfunnsgeograf og stipendiat på UiO
Torkel Brekke, Forsker og assisterende direktør på Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Andre bidragsytere:
Mads Gilbert, Lege og professor i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø
Nils Butenschøn, Forsker og professor med Midtøsten som spesialområde
Kristina Klakegg, Internasjonalt ansvarlig iStudentparlamentet UiO

BDS Norge er en organisasjon som arrangerer møter, kampanjer og aksjoner for å fremme boikott, desinvesteringer og sanksjoner mot Israel i Norge.

Kommende Eventer

Nyheter