Ble det for mye menneskerettigheter?

Ble det for mye menneskerettigheter?

March 9, 2018
5:30 pm - 6:30 pm

Debattscenen, Cinemateket

Ble det for mye menneskerettigheter?

DEBATT

Gratis adgang.

Det er en positiv utvikling i hvordan internasjonalt næringsliv forholder seg til menneskerettigheter, men det går langsomt. Flere land jobber nå med å etablere en internasjonal traktat som vil forplikte multinasjonale selskaper til å respektere menneskerettighetene.

Norge var en av de fremste pådriverne i FNs prosess for å skape et felles rammeverk for et ansvarlig næringsliv med de såkalte UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Men nå har Norge skiftet posisjon og er slett ingen pådriver lenger? Ble det for mye menneskerettigheter på bekostning av business?

Panel: Beate Slydal, politisk rådgiver, Amnesty International Norge. Mark Taylor, forsker ved Det juridiske fakultet (UiO) og seniorforsker ved Fafo. Petter Eide, stortingspolitiker for SV. Janis Bjørn Kanavin, Seniorrådgiver for næringslivets samfunnsansvar, Utenriksdepartementet. Moderator: Stig Arild Pettersen, forfatter, programleder i utenrikspodkasten Du verden! og redaktør i Store norske leksikon.