Glemmer media samene?

Glemmer media samene?

March 9, 2018
6:00 pm - 7:30 pm

SAMISK HUS

Glemmer media samene?

DEBATT OG RADIODOKUMENTAR

 

PANELDISKUSJON
Gratis

Høsten 2017 raste debatten i norsk media om bruk av urfolkskostymer på karneval, og det var knapt noen som ikke fikk det med seg. Samtidig var det samiske nyhetsåret 2017 preget av mange store saker knyttet til kamp om land og naturressurser og overlevelse av samisk kunst og kultur, uten at det fikk stor oppmerksomhet i det norske nyhetsbildet. Samiske saker får liten plass i nasjonale media, og når det først skjer er vinklingen gjerne ensidig og negativ. Hva skyldes den mangelfulle dekningen av samiske spørsmål? Oppleves ikke samiske saker som relevante? Hvorfor, og hva skal til for å endre det? Er det i alternative medier den fremtidige dekningen av samiske spørsmål vil finne sted?

Jan Gunnar Furuly, journalist i Aftenposten
Mona Solbakk, direktør av NRK Sápmi
Mikkel Berg-Nordlie, forsker innen urfolksrepresentasjon og medievitenskap, OsloMet
Ordstyrer: Inga Marie Nymo Riseth

RADIODOKUMENTAR
Gratis

Etter paneldiskusjonen vil vi sammen lytte til en episode av radiodokumentaren «I Elsa Laulas fotspor gjennom Sápmi». Radiodokumentaren er nettopp en reaksjon på manglende plass til samiske stemmer, og spesielt kvinnelige stemmer, i media. Lytteren tas med på en reise gjennom fotsporene til den samiske foregangskvinnen Elsa Laula Renberg, og i møte med samiske kvinner som kjemper rettighetskamper i dag. Er temaene som ble diskutert på det første samiske landsmøtet i Trondheim for 100 år siden, fortsatt aktuelle i dag?

På dette arrangementet vil vi lytte til episoden «Baajh vaeride årrodh – La fjella leve» hvor vi møter tre samekvinner fra tre generasjoner som kjemper samme kamp. 40 år etter Alta-saken er striden om naturressursene fortsatt like aktuell. For mange samer kjennes kampen for rett til land og vann som en kamp for fremtida til den samiske kulturen. Men uten medias søkelys er det en kamp som stort sett må foregå i det stille.

Serien er laget av kollektivet Søstrene Suse i samarbeid med
kvinneradioen RadiOrakel, og er støttet av Fritt Ord og Sametinget.