Golden Dawn Girls (Hatets vugge)

Golden Dawn Girls (Hatets vugge)

March 7, 2018
6:00 pm - 8:00 pm

KLINGENBERG 1

March 8, 2018
5:00 pm - 6:45 pm

LILLEBIL, CINEMATEKET

Golden Dawn Girls (Hatets vugge)

2017, Norway, 92 min
Director: Håvard Bustnes
Producer: Christian Falch, UpNorth Film

Golden Dawn Girls (Hatets Vugge) gir et sjeldent innblikk bak kulissene i det beryktede greske partiet Gyllent Daggry.

Golden Dawn Girls (Hatets Vugge) følger vi det høyreekstreme partiet Gyllent Daggry i en turbulent periode i gresk politikk – fra 2012, da partiets representanter ble fengslet over anklager om å drive en kriminell organisasjon, til da partiet ble landets tredje største i valget i 2015. Filmens innfallsvinkel er like original som den ekstraordinære situasjonen den springer ut av. Dokumentaren følger tre kvinner som alle har et forhold til de fengslede mennene – henholdsvis mor, hustru og datter – og som trer inn og driver partiet fremover i mennenes fravær.

Filmen utspiller seg i denne spenningen mellom kvinnenes selviscenesettelse og øyeblikkene når rollene glipper, eller kanskje snarere ikke gjør det. Og mellom dette får Håvard som regissør også en rolle, i forsøket på å forstå Gyllent Daggry-kvinnene og i en ubøyelig tro på at det finnes andre ansikter bak maskene.

Regissør Håvard Bustnes er gjest på festivalen.

Debatt på DEBATTSCENEN, CINEMATEKET etter visningen 8. mars: Høyreekstremisme, grunn til bekymring?