Høyreekstremisme, grunn til bekymring?

Høyreekstremisme, grunn til bekymring?

March 8, 2018
7:00 pm - 8:00 pm

DEBATTSCENEN, CINEMATEKET

Høyreekstremisme, grunn til bekymring?

DEBATT etter visningen av Golden Dawn Girls (Hatets vugge).

Gratis adgang.

Over hele Europa har det de siste årene vært en framvekst av høyreekstremistiske miljøer og politiske partier. I kjølevannet av den økonomiske krisen i Hellas har Gyllent Daggry blitt landets tredje største parti på rekordtid. Korrupsjon og dårlig håndtering av krisen har skapt en enorm mistillit til det eksisterende politiske regimet, og folk ser desperat etter nye ledere. Tendensene er også tydelige i flere andre europeiske land som Frankrike, Ungarn, Polen, Storbritannia, Nederland og Østerrike.

Bør vi være bekymret? Er vi i samme situasjon som på 1930-tallet eller er dette en ny form for høyreekstremisme? Lar vi ekstreme holdninger definere en ny normalsituasjon? Og hva trekker så mange mennesker til autoritære og ytterliggående partier?

Panel: Håvard Bustnes, regissør av Golden Dawn Girls (Hatets vugge). Cathrine Thorleifsson, forsker ved C-REX. Espen Rasmussen, journalist. Simen Ekern, journalist og forfatter. Moderator: Erik Aasheim