Event

Arkiv: program 2017Hvordan beskytte sivile i krig?

Hvordan beskytte sivile i krig?

Sat 18th: 20:00 Debattscenen
8:00 pm - 9:00 pm

Cinemateket

Hvordan beskytte sivile i krig?

Konfliktene i Syria og Irak er hårreisende eksempler på at det internasjonale samfunnet ikke makter å gi tilstrekkelig med hjelp til sivile som er fanget i bomberegn og skuddvekslinger. I sivilsamfunnet finner vi mange helter, de som graver mennesker frem fra utbombede hus og bygninger, de som frakter mat, klær og medisiner mellom skuddsalvene og de som forsøker å gjenoppbygge totalødelagte byer.

På hvilke måter bidrar det internasjonale samfunnet til å hjelpe sivile i nød i dag, og hvorfor får vi følelsen av at internasjonale aktører blir stående på sidelinjen? Hva skal til for å hjelpe og støtte opp under sivilsamfunn som befinner seg fastlåst i de alvorligste krigssituasjoner? Hvordan kan man styrke beredskapen og gjøre mer på bakken når forholdene er ekstreme?

Panel:

Ole Solvang, nestleder for Human Rights Watch’ avdeling for etterforskning og rapportering av menneskerettighetsbrudd i krisesituasjoner.
Cecilie Hellestveit, jurist, forfatter og forsker og en av Norges fremste Midtøsten-kjennere.
Hans Husum, lege med spesialisering i krigsskader og forfatter av Stealth. The New War Machines og manualen War Surgery: Field Manual – lærebok i krigskirurgi.
Manal Alsheik, irakisk poet og forfatter, tilknyttet International Cities of Refuge Network (ICORN).

Moderator: Stig Arild Pettersen (utenrikspodcasten Du Verden!)

 

Kommende Eventer

Nyheter