Hvorfor klarer vi ikke å avskaffe slaveri?

Hvorfor klarer vi ikke å avskaffe slaveri?

March 10, 2018
5:30 pm - 6:30 pm

DEBATTSCENEN, CINEMATEKET

Hvorfor klarer vi ikke å avskaffe slaveri?

DEBATT etter visning av Invisible Hands.

Gratis adgang.

FNs bærekraftsmål 8.7, krever ”umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025.” Gjør vi alt vi kan for å nå dette målet?

FN-rapporter fra de siste årene peker på at andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom er mer enn halvert, barnedødeligheten går ned, og flere og flere barn har mulighet til skolegang. Samtidig estimerer ILO at 40 millioner mennesker i dag er ofre for menneskehandel og slaveri. 10 millioner av disse er barn.

Hvilke tiltak kan Norge, næringslivet og enkeltmennesker gjøre for å fremme FNs bærekraftsmål om tvangs- og barnearbeid?

Panel:

Heidi Furustøl, leder i Initiativ for etisk handel, Knut Bråttvik, Politioverbetjent og fagansvarlig på menneskehandel fra Kripos. Tina Davis, spesialrådgiver for næringsliv og menneskerettigheter, Rafto-stiftelsen.
Moderator: Liv Tørres, direktør ved Nobels fredssenter