Event

Arkiv: program 2017Konstruktiv journalistikk i populistens tidsalder

Konstruktiv journalistikk i populistens tidsalder

Wed 15th: 18:30 Debattscenen
6:30 pm - 7:30 pm

Cinemateket

Konstruktiv journalistikk i populistens tidsalder

Donald Trumps retorikk har sjokkert og opprørt mange verden over, med hans klare nasjonalistiske og isolasjonistiske utsagn og holdninger. Hva er konsekvensene av hans mediestrategi- og håndtering, og hva er medias ansvar i møte med Trump og andre statslederes angrep på deres integritet?

Med dette som bakteppe, diskuterer panelet hvordan konstruktiv journalistikk – en ny og innovativ journalistisk metode – blir stadig viktigere i hvordan mediene former vår virkelighetsoppfattelse. Konstruktiv journalistikk inkluderer overbevisende positive og løsningsorienterte elementer for å presentere et mer fullstendig bilde av verdens begivenheter og realiteter. Dette er viktig for å unngå å skape passive lesere.

Utfordrer den konstruktive journalistiske tilnærmingen de grunnleggende prinsippene i journalistikken som vi kjenner den? Går den på akkord av objektiviteten? Og er det egentlig et behov for å endre måten journalister jobber på?

Panel: 

Cathrine Gyldensted (leder for Constructive Journalism ved Windesheim University of Applied Sciences)

Tomm Kristiansen (journalist, forfatter og tidligere utenriksjournalist for NRK)

Per Olav Ødegård (VG)

Moderator: Anne Hege Simonsen (førsteamanuensis ved HiOA).

Kommende Eventer

Nyheter