Letters

Letters

March 9, 2018
5:00 pm - 6:45 pm

LILLEBIL, CINEMATEKET

March 10, 2018
8:30 pm - 10:15 pm

KLINGENBERG 2

Letters

2017, Norway/South Korea, 74 min
Director: Marte Vold, Jéro Yun
Producer: Elisa Fernanda Pirir & Maria Ekerhovd, Mer Film

Marte Vold er 37 år, småbarnsmor og bor i Oslo. Jéro Yun er 35 år og bor alene med en katt i Seoul. Han reiser for å besøke foreldrene sine som han ikke har sett på lenge og dette blir starten på et år hvor Marte og Jéro utveksler videobrev og tanker. Spørsmål om familie, moderskap, tid og hvilke minner man tar vare på blir presserende for både Jéro og Marte. Hva er det å være en mor og et barn i to ulike samfunn?