ET INTERNASJONALT FORUM OM DOKUMENTARFILM OG SAMFUNNSEFFEKT

Helt siden starten i 2008 har festivalen hvert år hatt fokus på hvordan man skaper og forsterker dokumentarfilmers endringskraft og hvordan aktuelle filmer kan brukes i praktisk sosialt og politisk endringsarbeid, inkludert menneskerettighetsarbeid. Vi har hatt viktige diskusjoner med norske og internasjonale gjester.

Med dette seminaret skaper HUMAN IDFF et forum som er nyttig og interessant for folk som jobber i dokumentarfilmindustrien samtidig som vi skaper en mer interessant festival for vårt hjemmepublikum.

I 2012 arrangerte vi det første Filmmakers/Changemakers-seminaret: The Power of Documentaries. Blant gjestene var Margreth Olin og Thomas Østbye, i tillegg til filmskapere fra Storbritannia og Afghanistan. Blant annet ble det diskutert hvilken rolle filmen How to Start a Revolution har i å spre ikkevoldsstrategiene til Gene Sharp og The Albert Einstein Institution. Gene Sharps ideer og bøker om ikkevold som strategi har hatt enorm innflytelse på politisk arbeid rundt om i verden, særlig rettet mot undertrykkende regimer.

Gene Sharp var gjest på festivalen sammen med regissøren av filmen. Et av hovedmålene med seminaret var å bringe menneskerettighetsorganisasjoner og filmskapere sammen for at de skullle kunne legge grunnlaget for både å skape bedre dokumentarfilmer om menneskerettighetstemaer og sørge for at filmene får en rolle i menneskerettighetsarbeid og på den måten øker sin innflytelse.

I 2013 inviterte vi GoodPitch og BritDoc til Norge sammen med selskapet PUMA som har investert mye i dokumentarfilmer om sosiale forhold. GoodPitch er foreløpig det eneste jevnlige forumet i verden, bortsett fra HRHW, som har som mål å føre filmskapere, finansører, NGO’er og andre endringsagenter sammen med mål om å skape filmer med et samfunnsfokus og endringspotensiale. I forbindelse med seminaret i 2013 lagde vi en speed dating-workshop der alle filmskaperne fikk møte representanter for alle de deltakende organisasjonene i direkte møter.

 

I 2014 inviterte vi Dan Cogan, grunnlegger og partner i Impact Partners, et New York basert investeringsselskap som har investert i mange kjente dokumentarfilmer og som har som mål å få noe tilbake for sine investeringer både i penger og faktisk sosial endring. Rachel Boynton som har laget filmen Big Men, om oljeutvinning i Ghana, hadde Impact Partners som sin viktigste investor. De fortalte, fra hver sin side som investor og filmskaper, om sine perspektiver på å skape endring gjennom dokumentarfilm og hvordan forholdet mellom en kommersiell investor og uavhengig filmskaper kan fungere.

I 2015 inviterte vi aktivistgruppen The Yes Men til å holde en workshop med tittelen: Filmmaking and Activism: How to Create Change.

I 2016 inviterte vi inn organisasjonen Witness med representanter fra New York og Kuala Lumpur for å snakke om sitt arbeid med å lære opp folk til å benytte video i å dokumentere menneskerettighetsbrudd.

I 2017 tok vi opp objektivitet i journalistikk, konstruktiv journalistikk som metode og en paneldiskusjon om hvordan filmskapere kan samarbeide med organisasjoner for å skape større samfunnseffekt. Innledere var blant andre Cathrine Gyldensted, leder av institutt for konstruktiv journalistikk ved Windesheim universitet i Nederland og filmskaper Femke van Velzen som startet Mobile Cinema i DR Kongo for å vise sine filmer om seksuell vold i Kongo på steder der det ikke finnes kinoer. Med i diskusjonen var også filmskaper Margreth Olin og Anne Kari Garberg fra Fremtiden i våre hender.

I 2018 var fokuset på social impact som metode og praksis. Mange dokumentarfilmskapere ønsker at filmene deres skal gjøre noe mer enn å underholde. Å ha en overbevisende strategi for hvordan en film skal ha effekt på samfunnet har blitt et viktig argument i finansieringsarbeid. Sosiale entreprenører, ideelle organisasjoner, selskaper og mange andre har de siste årene oppdaget dokumentarfilmens evne til å påvirke folks meninger, følelser og handlinger og dermed skape faktisk endring. Seminaret var et samarbeid mellom festivalen og GoodPitch / Doc Society, og forklarte hvordan man kan legge opp en god strategi og metode for å oppnå best mulig effekt på publikum, politikere, samfunnsinstitusjoner m.fl. Etter en ”hands-on”-gjennomgang av metodene, ble publikum presentert for tre eksempler: Thank You for the Rain, Burma Storybook og 500 Years, alle presentert av filmenes regissører og produsenter.