HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival 2019 arrangeres i Oslo i perioden 25. februar – 3. mars, og vi inviterer nå alle regissører og produsenter til å melde på sin nye film. Velg HUMAN IDFF som arena for nasjonal premiere for din film!

10 nye norske dokumentarer vil konkurrere om HUMAN-prisen 2019 og 50.000 kr gitt av Bergesenstiftelsen og Stiftelsen Ship-Ring. En utvelgelseskomité vil vurdere alle innsendte filmer. Konkurranseprogrammet for norsk dokumentar er åpent for alle filmer ferdigstilt etter 1. januar 2018 og med en spillelengde på over 40 minutter. Programmet har ingen tematisk begrensning.

Påmeldingsskjema 

Påmeldingsskjemaet holdes åpent fram til midnatt 21. desember 2018.

Praktisk informasjon

 • Filmen må være ferdigstilt etter 1. januar 2018.
 • Filmen må ha en spillelengde på over 40 minutter.
 • Filmens regissør eller hovedprodusent må være norsk statsborger eller bosatt i Norge.
 • Det legges ingen tematiske begrensninger til konkurranseprogrammet for norsk dokumentar.
 • Alle innsendte filmer vil bli vurdert av en forhåndsjury oppnevnt av festivalen.

I påmeldingsskjemaet vil du bedt om å oppgi:

 • Informasjon om og omtale av filmen på norsk og engelsk
 • Lenke til online påsynsversjon av filmen
 • Kontaktinformasjon og kort bio av regissør på norsk og engelsk
 • Kontaktinformasjon til produsent

Visningskopi

 • Festivalens standard visningsformat er DCP.
 • Visningskopien skal ha engelske undertekster.
 • Blir filmen din tatt ut til konkurranseporgrammet, vil du motta ytterligere informasjon om krav til visningskopi.

Internasjonal konkurranse

Festivalens internasjonale program er kuratert. For spørmål vedrørende dette programmet, ta kontakt med festivaladministrasjonen.

 

Har du spørsmål vedrørende påmelding, ta kontakt med programsjef Silje Poulsen Viki: silje@hrhw.no / 952 78 721.