HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival er en filmfestival som setter fokus på menneskerettigheter og menneskers kamp for et verdig liv. Festivalen byr på norske og utenlandske dagsaktuelle dokumentarfilmer i kombinasjon med debatter, konserter, seminarer, workshops og performances i Oslo.

Våre viktigste oppgaver er:

Å opplyse om og skape interesse for kjente og mindre kjente menneskerettighetsspørsmål.

Å presentere gode og dagsaktuelle dokumentarfilmer som gir innblikk i og forståelse for globale utfordringer.

Å skape et forum og en møteplass for aktivister, fagpersoner, politikere, filmskapere og andre med interesse for globale spørsmål og menneskerettighetstematikk.

Å etablere nettverk og spillerom for informasjonsutveksling som bidrar til handling.

Vi mener at noe av det viktigste vi kan bidra med i samfunnet er å skape engasjement for saker som gjelder menneskers rett til et trygt og verdig liv, ytringsfrihet og politiske og sivile rettigheter. Læring skjer gjennom debatter med faglig tyngde i kombinasjon med skildringer av personlige erfaringer. Denne kombinasjonen er festivalen svært opptatt av å legge til rette for.

Engasjement skapes gjennom sterke skildringer på kinolerretet. Dokumentarfilmen er et spesielt godt medium for å skape samfunnsdebatt og engasjere mennesker til å sette seg inn i menneskerettighets­saker på globalt og nasjonalt plan. Den er også et viktig vindu for ulike perspek­tiver på samfunnet rundt oss og verden forøvrig.

Vår visjon er at festi­valen skal gi alle, uansett forutsetninger, anledning til å snakke med menneskerettighetsforkjempere fra inn- og utland, diskutere med forskere og filmskapere, politikere og journalister og hver­andre. På HUMAN IDFF opplever man en nærhet til temaene som tas opp-  ved å se film, ved at følelsene og tankene settes i sving, og ved å la seg inspirere av menneskerettighetsforkjempere, aktivister, eksperter og filmskapere.

 

HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival arrangeres neste gang fra 25. februar til 3. mars 2019.

 

 

Galleri